Hesap Arama Sepet

Ön Bilgilendirme

1.         SATICI

Ünvanı: Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Şenlikköy Mah. Günöz Sitesi Harman Sok. A Blok 42/1 Bakırköy/İstanbul

Telefon: +90 212 574 09 89

E-posta Adresi:  [email protected]

 

2.         TESLİMAT, FATURA, ÖDEME BİLGİLERİ VE DİĞER HÜKÜMLER

2.1 www.triashop.com.tr internet sitesinden ürün satın alacak gerçek ya da tüzel kişi (“Alıcı”), ürün kodu, adedi, türü, markası, modeli, temel özellikleri, ürünün vergiler dahil fiyatı, kargo/nakliye ücreti, ödeme şekli hakkında ödeme yapmadan önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından seçilen Ürün(ler), Alıcı’nın beyan ettiği teslimat adresine gönderilecektir. 

2.2 Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Satıcı’nın işbu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilir.

2.3 Alıcı, Sözleşme konusu Ürün(ler)in teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Ürün(ler)in bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu Ürün(ler)i teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4 Ürün(ler)in sevkiyatını yapan kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Ürünü, kargo firmasının, kendisine en yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak her türlü zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.

2.5 Ürün(ler)in teslimatı anında Alıcı'nın adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürün(ler)in sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün(ler), Alıcı’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün(ler)i geç teslim almasından, Ürün(ler)in kargo şirketinde beklemiş olmasından ve/veya Ürün(ler)in Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan tüm zarar ve giderler Alıcı’ya aittir.

2.6 Alıcı, Ürün(ler)i teslim aldığı anda kontrol etmekle yükümlü olup ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün(ler)i/hizmeti kargo şirketinden teslim almayarak Kargo yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Tutanak tutturulmaması ve/veya ürün(ler)in/hizmetin teslim alınması durumunda teslim alınan ürün(ler)in/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün(ler)in özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün(ler) hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

2.7 Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürün(ler)i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkına sahiptir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı tarafından ödenen tutar Alıcı’ya 14 (ondört) gün içerisinde iade edilir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı’nın hesabına yansıtılmasına ilişkin süre tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

2.8 Satıcı, internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

2.9 Ürün(ler)in teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün(ler) bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün(ler) 3 gün içinde nakliye bedeli/kargo masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil her türlü akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

2.10 Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

2.11 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı doğrudan/dolaylı, menfi/müspet, maddi/manevi tüm zararları ve masrafları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.12 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

2.13 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozacak şekilde, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, üçüncü kişilerin ve Satıcı’nın maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı başkalarının İnternet Sitesi’ndeki hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (spam, virüs, truva atı, vb.) bulunamaz.

2.14 İşbu Sözleşme içerisinde yer alan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı işbu Sözleşmeye ve/veya Üyelik Sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.15  Satıcı, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde Alıcı’lar için çeşitli zamanlarda koşulları Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. Alıcı’nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebepler ile iade etmesi halinde Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

2.16 Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda Satıcı’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.17 Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, kaldırma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

2.18 Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.

3.         CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI

3.1 Alıcı, Ürün(ler)'i teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-Sözleşme'den cayma hakkını kullabilir.

3.2 Alıcı, mesafeli satış sözleşmesi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce Ön Bilgilendirme Formu ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle iade edilen Ürün(ler)in kargo bedeli, Satıcı’nın anlaşmalı kargo firmasının kullanılması kaydıyla, Satıcı tarafından karşılanacaktır.

3.3 İlgili hukuki düzenlemeler uyarınca aşağıdaki ürün(ler)/hizmet(ler)e ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. 

 
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan Ürün(ler) veya hizmetler,

b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün(ler) (Üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler), 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde,

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde,

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde,

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda,

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde,

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen ürünlerde,

j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

3.4 Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde ve belirtilen iletişim kanalları üzerinden Satıcı’ya telefon veya e-posta aracılığıyla açık bir bildirimde bulunarak yapması gerekmektedir. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.

3.5 Cayma hakkının kullanılması halinde teslim edilen Ürün(ler)e ilişkin fatura aslının da iade edilmesi zorunludur. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

3.6 Cayma hakkının kullanılması halinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

3.7 Cayma hakkı kullanılmasının mümkün olduğu hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir.

3.8 Satıcı, cayma hakkına ilişkin ihbarın tarafına ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İlgili tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansımasına ilişkin süreç tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir. 

3.9 Satıcı’nın iade edilecek bedel için, Sözleşme ve Kanundan doğan takas, mahsup ve indirim hakları saklıdır.

3.10  Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

3.11 Cayma hakkının kullanılması veya sair suretle feshi/sipariş iptali ile Alıcı’ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

3.12 Cayma hakkının kullanılması veya sair suretle feshi/sipariş iptali ile Alıcı’ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, Alıcı tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) Alıcı'dan geri alınır.

4.         ŞİKAYET VE İTİRAZLARA DAİR ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

4.1 Alıcı, Satıcı’nın internet sitesinde alışveriş esnasında ya da alışveriş sonrasında yaşadığı sorunlarla ilgili olarak aşağıdaki iletişim kanalından Satıcı’ya ulaşabilir.

Telefon: +90 212 574 09 89

E-posta Adresi:  [email protected]

4.2 İşbu Sözleşmeden ve uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı, bu kapsamda, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

5.         KABUL VE ONAY BEYANI

Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirme’yi onaylamasıyla birlikte, satışa konu ürün(ler)in temel özellikleri, satış fiyatı, teslim işlemleri, cayma hakkı ve şikayet hakkı dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Sepetiniz

SEPETİNİZ ŞU AN BOŞ

Mağazaya dönerek hemen sepetine ürün eklemeye başlayabilirsin.

Filtreler