Hesap Arama Sepet

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.        TARAFLAR ve SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") “Şenlikköy Mah. Günöz Sitesi Harman Sok. A Blok 42/1 Bakırköy/İstanbul” adresinde mukim Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi (“Satıcı”) ile işbu Sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişi (“Alıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait olan http://www.triashop.com.tr/ (“İnternet Sitesi”) web sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve Sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün(ler)in Alıcı’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici sayılmayan Alıcı hakkında ise Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Şenlikköy Mah. Günöz Sitesi Harman Sok. A Blok 42/1 Bakırköy/İstanbul

Telefon: +90 212 574 09 89

E-posta Adresi: [email protected]


2.        ALICI’YA ÖN BİLGİLENDİRME YAPILAN HUSUSLAR

Alıcı, aşağıda belirtilen hususlarda, işbu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve siparişi ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi’ndeki “Ön Bilgilendirme Metni” ile ilgili sayfa ve bölümlerindeki tüm açıklamaları okuyup incelediğini, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Satıcı'nın unvanı ve iletişim bilgileri,
 2. Ürün(ler)'in temel özellikleri, vergiler dahil toplam fiyatı ve Ürün(ler)in teslimine ilişkin usuller ile nakliye/kargo masrafları hakkında bilgiler,
 3. Ürün(ler) için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntemi araçları,
 4. Ürün(ler)in ödeme, tahsilat, teslimat ve fatura bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler ve tarafların sorumlulukları,
 5. Ürün(ler) için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 6. Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik politikası, elektronik iletişim kuralları ve Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinler, Alıcı’nın ve Satıcı’nın  hakları ile tarafların haklarını kullanma usulleri,
 7. Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması halinde Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,
 8. Cayma hakkı olan Ürün(ler)in, Ürün cayma süresi içerisinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulması veya bir değişikliğe uğraması halinde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyeceği ve her durumda Satıcı’ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa ve değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 9. Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürün(ler), 
 10. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürün(ler)i Satıcı'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade şekilleri, masrafı, Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 11. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının detaylarını,
 12. İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetleri’ne ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği,

3.         SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)

Ürün(ler)in temel özellikleri (cins, tür, marka/model, miktar, renk, adet, satış bedeli vb. bilgiler) Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’nde yer almaktadır. Ürün(ler) için ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

4.         SİPARİŞ VE ÖDEME KOŞULLARI

Alıcı tarafından seçilen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ve varsa nakliye/kargo ücreti dahil tüm masrafları, Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Alıcı’nın seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır ve ödemeyi takiben ürün(ler)’in sevkinden önce Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz. 

5.           GENEL HÜKÜMLER

5.1 Alıcı, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu ürün(ler)in temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Satıcı’nın işbu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilir. 

5.3 Alıcı, Sözleşme konusu ürün(ler)in teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle ürün(ler)in bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürün(ler)i teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 Ürün(ler)in sevkiyatını yapan kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın ürün(ler)i, kargo firmasının kendisine en yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak her türlü zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.

5.5 Ürün(ler)in teslimatı anında Alıcı'nın adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürün(ler)in sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün(ler), Alıcı’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın ürün(ler)i geç teslim almasından, ürün(ler)in kargo şirketinde beklemiş olmasından ve/veya ürün(ler)in Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan tüm zarar ve giderler Alıcı’ya aittir.

5.6 Alıcı, ürün(ler)i teslim aldığı anda kontrol etmekle yükümlü olup ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün(ler)i/hizmeti kargo şirketinden teslim almayarak kargo yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Tutanak tutturulmaması ve/veya ürün(ler)in/hizmetin teslim alınması durumunda teslim alınan ürün(ler)in/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün(ler)in özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün(ler) hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

5.7 Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürün(ler)i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkına sahiptir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı tarafından ödenen tutar Alıcı’ya 14 (ondört) gün içerisinde iade edilir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı’nın hesabına yansıtılmasına ilişkin süre tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

5.8 Satıcı, internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

5.9 Ürün(ler)in teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün(ler)in bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün(ler) 3 gün içinde nakliye bedeli/kargo masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün(ler)in bedeli alacağını takip dahil her türlü akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

5.10 Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.11 Alıcı, Satıcı’ya ait İinternet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı doğrudan/dolaylı, menfi/müspet, maddi/manevi tüm zararları ve masrafları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12 Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet sitesini kullanırken yasal mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

5.13 Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozacak şekilde, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, üçüncü kişilerin ve Satıcı’nın maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı başkalarının İnternet Sitesi’ndeki hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (spam, virüs, truva atı, vb.) bulunamaz.

5.14 İşbu Sözleşme içerisinde yer alan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı işbu Sözleşmeye ve/veya Üyelik Sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.15  Satıcı, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde Alıcı’lar için çeşitli zamanlarda koşulları Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. Alıcı’nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebepler ile iade etmesi halinde Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

5.16 Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda Satıcı’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17 Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, kaldırma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

6.        KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK      İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

Kişisel verilerin ve bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda temel esasları belirtilen ve İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni’nde yer alan şartlar geçerlidir.
6.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için sistem altyapısındaki gerekli önlemler, Satıcı tarafından bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları dahilinde alınmıştır. Ancak söz konusu bilgiler Alıcı’nın cihazından girildiğinden, işbu bilgilere ilgisiz kişilerce erişilememesi için, gizlilik, güvenlik tedbirleri ile virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin tedbirler ile gerekli her türlü tedbirin alınması Alıcı’nın sorumluluğundadır.

6.2. Alıcı’nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra ve teyiden; Alıcı’nın İnternet Sitesi’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Satıcı “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlar dahilinde çeşitli ürün ve hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, kampanya, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amacıyla yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gerekli durumlarda ilgili mahkeme ve mercilere iletilebilir.

6.3. Alıcı, Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmesine ilişkin tercihlerini ve/veya kendisine elektronik iletişim gönderilmesine ilişkin tercihlerini değiştirebilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine istinaden, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına gönderilen iletişimler yasal azami süre içerisinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafaza edilmesi gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir veya kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere (5) ve (6) nolu bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek ve bilgi almak amacıyla Satıcı’ya her zaman belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

6.4 İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü içerik, bilgi ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımına ilişkin olarak, Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir.

6.5 Satıcı’nın yukarıdaki konularda yürürlükteki mevzuata uygun olmak kaydıyla gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. İşbu değişiklikler Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nde veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
 

  7.         CAYMA HAKKI

7.1 Alıcı, Ürün(ler)'i teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten/Sözleşme'den cayma hakkını kullabilir.

7.2 Alıcı, mesafeli satış sözleşmesi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce Ön Bilgilendirme Formu ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle iade edilen Ürün(ler)in kargo bedeli, Satıcı’nın anlaşmalı kargo firmasının kullanılması kaydıyla, Satıcı tarafından karşılanacaktır.

7.3 İlgili hukuki düzenlemeler uyarınca aşağıdaki Ürün(ler)/hizmet(ler)e ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. 
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan Ürün(ler) veya hizmetler,

b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün(ler) (Üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler), 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde,

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde,

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde,

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda,

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde,

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen ürünlerde,

j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

7.4 Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde ve belirtilen iletişim kanalları üzerinden Satıcı’ya telefon veya e-posta aracılığıyla açık bir bildirimde bulunarak yapması gerekmektedir. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.

7.5 Cayma hakkının kullanılması halinde teslim edilen ürün(ler)e ilişkin fatura aslının da iade edilmesi zorunludur. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

7.6 Cayma hakkının kullanılması halinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

7.7 Cayma hakkı kullanılmasının mümkün olduğu hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir.

7.8 Satıcı, cayma hakkına ilişkin ihbarın tarafına ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İlgili tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansımasına ilişkin süreç tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir. 

7.9 Satıcı’nın iade edilecek bedel için, Sözleşme ve Kanundan doğan takas, mahsup ve indirim hakları saklıdır.

7.10  Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.11 Cayma hakkının kullanılması veya sair suretle feshi/sipariş iptali ile Alıcı’ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.12 Cayma hakkının kullanılması veya sair suretle feshi/sipariş iptali ile Alıcı’ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, Alıcı tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) Alıcı'dan geri alınır.
 

   8.           DELİL SÖZLEŞMESİ

  Alıcı, İşbu Sözleşme’den veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Satıcı’nın veri tabanında ve sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 

9.           UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Türk Hukukuna tabidir. İşbu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı, bu kapsamda, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.
 

10.       KABUL VE ONAY BEYANI 

Alıcı, İnternet Sitesi’nde, işbu Sözleşme'de ve İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Metni’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün(ler)’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek ürün(ler)i sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.

Sepetiniz

SEPETİNİZ ŞU AN BOŞ

Mağazaya dönerek hemen sepetine ürün eklemeye başlayabilirsin.

Filtreler