Hesap Arama Sepet

Aydınlatma Metni

Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi (“Tria Kuaför”) olarak kanunlarda öngörülen tedbirleri alarak kişisel verilerinizin korunması için gerekli çaba ve özeni gösteriyoruz. Tria Kuaför olarak bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. TANIMLAR

İşbu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

Tria Kuaför: Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi’ni

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

www.triashop.com.tr internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak Veri Sorumlusu Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi'dir. Tria Kuaför, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir.

www.triashop.com.tr  internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dahilinde toplanabilecektir.

Hangi kişisel verileriniz toplanabilecektir?

 • Bize ulaşın sekmesinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),
 • Site üyeliği ve siparişinizin tamamlanması için bize sunduğunuz ad-soyad bilginiz,  e-posta adresiniz, doğum tarihi, cinsiyet bilginiz, telefon numaranız, adres ve fatura bilgileriniz ve siparişin yerine getirilmesi kapsamında sağlayacağınız başkaca veriler,
 • Sipariş geçmişiniz(Verdiğiniz siparişler, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz),
 • Lokasyon veriniz (İnternet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde),
 • Ürün(ler)e yorum yapmanız durumunda, sizin oluşturduğunuz kullanıcı adı, yorum ve değerlendirme içeriği ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),
 • Kanuni gereklilik sebebiyle; www.triashop.com.tr adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, siteyi kullanımıza ilişkin log kayıtları, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz,
 • www.shop.triakuafor.com sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz,
 • Yarışma, çekiliş gibi kampanya süreçlerimize dahil olmanız durumunda, faaliyetin gerçekleştirilmesine ilişkin tarafımıza ilettiğiniz verileriniz.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'da öngörüldüğü üzere;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde, elektronik ticaret dahil tüm satış kanalları, merkez ve şubelerimiz, internet sitemiz, telefon, e-posta, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik sözleşmesi ve sair diğer sözleşmeler, çerezler ve log kayıtları, posta ve benzeri vasıtalarla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

  4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • İnternet Sitesi’ne üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yönetilmesi, siparişlerin işlenmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, teslimatı, siparişlerin durumu hakkında müşterilerin bilgilendirilmesi,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Elektronik (internet vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizden daha iyi bir şekilde yararlanabilmeniz için gerekli çalışma ve iyileştirmelerin yapılabilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için beğeni ve ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünler hakkında müşteriye bilgi verebilmek,
 • Yeni ürün, hizmet ve faaliyetlerimizden müşterilerimizi haberdar edebilmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, müşteri çevresi analizi yapabilmek,
 • Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Hizmet, faaliyet ve ürün çeşitliliğimizin gerekli değerlendirmeler ve ölçümler yapılarak geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve bu amaçla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilmesi,
 • Kampanya çalışmalarının, müşteri profillerine yönelik özel promosyon uygulamalarının, yarışma, çekiliş ve benzeri etkinliklerin yapılabilmesi ve bu amaçla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilmesi,
 • Hizmetimize, faaliyetlerimize ve ürünlere ilişkin her türlü soru, şikayet ve önerilerinizi değerlendirebilmek,
 • Veri güvenliği kapsamında gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların yürütülebilmesi,

amaçlarıyla ancak bunlarla sınırlı olmayarak güncel olarak değişebilecek amaçlarla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Tria Kuaför’ün hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Tria Kuaför’ün meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
 • Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması,

dahilinde işlenebilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak,;

 • Faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin, koordinasyonun, gerekli stratejilerin sağlanabilmesi amacıyla ve sunulan hizmet amacı doğrultusunda iş ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize, ifa yardımcılarımıza ve danışmanlık aldığımız firmalara,
 • Kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, pazarlama stratejilerimizin oluşturulması amacıyla iş ortaklarımıza,
 • Müşteri memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,
 • Reklam, tanıtım ve promosyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 • Kargolama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketlerine,
 • Şirket bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması nedeniyle yazılım firmalarına ve bu alanda faaliyet gösteren üçüncü kişilere,
 • İş süreçlerimizi meşru menfaatlerimize ve hukuka uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlar, denetçiler, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,
 • Verdiğiniz yetki kapsamındaki işlemleri yürütebilmemiz için tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına

KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (5) ve (6) nolu bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir şekilde bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Tria Kuaför tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Tüm talep ve başvurularınızı [email protected] e-posta adresine veya aşağıda belirtilen şirket adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

Tria Kuaför Salonu Ticaret Limited Şirketi (Veri Sorumlusu)

Adres                        : Şenlikköy Mahallesi, Harman Sokak, Günöz Sitesi A Blok No:42/1 Bakırköy/İstanbul

E-Posta Adresi         : [email protected]

Telefon Numarası  : +90 212 574 09 89

Sepetiniz

SEPETİNİZ ŞU AN BOŞ

Mağazaya dönerek hemen sepetine ürün eklemeye başlayabilirsin.

Filtreler